Kwaliteit

De grazige weiden is lid van de Vereniging Zorgboerderijen Utrecht en Stichting Zorgboerderijen Utrecht West. Hier worden ervaringen en kennis uitgewisseld, onder meer door intervisie,  thema-avonden en gezamenlijke zorginkoop.

 

Ieder jaar worden de begeleiders van de zorgboerderij bijgeschoold in BHV, EHBO en doelgroepgerichte bijscholing (autisme, psychische stoornissen).

Veiligheid

Veiligheid staat voorop! Duidelijke instructie en intensieve begeleiding zorgen ervaar dat gevaarlijke  situaties zo veel mogelijk voorkomen worden. Tijdens het werk buiten en bij de koeien dragen de deelnemers  een overall en laarzen met stalen neuzen voor de veiligheid. Tijdens het paardrijden is een cap (helm) verplicht. Dit alles is op de zorgboerderij aanwezig.

Keurmerk

De zorgboerderij draagt sinds 2013 het keurmerk "Kwaliteit laat je zien!". Met dit keurmerk voldoet de zorgboerderij aan:

  • Kwaliteitswet zorginstellingen
  • ARBO-wet
  • Wet klachtenrecht
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen