Visie

Ieder doet wat hij kan en wordt hierin uitgedaagd. De talenten die iemand gekregen heeft staan centraal. Samen bespreken we wat jij wil bereiken.

Doelgroep

We richten ons met name op jongeren met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme, AD(H)D, angststoornis, hechting en trauma. De leeftijd van onze deelnemers varieert van 10 tot ongeveer 18 jaar.

Wij zijn bekend met jongeren die nog maar voor een deel of helemaal niet meer naar school gaan. Voor deze groep zoeken wij naar andere vormen van leren, zowel in theorie als praktijk. Conny heeft jaren in het onderwijs gewerkt en kan dit begeleiden. In overleg met alle betrokkenen maken we een plan van aanpak.

Op woensdagmiddag, zaterdag en in de schoolvakanties bieden wij dagbesteding in groepsverband. De groep bestaat uit niet meer dan 8 deelnemers. De begeleiding varieert van 3-4 deelnemers per begeleider. Individuele begeleiding is ook mogelijk.

Op maandag en dinsdag bieden wij op dit moment individuele begeleiding.

Andere dagen en tijden en specifieke hulpvragen zijn bespreekbaar.

Contra-indicaties

Voor de volgende diagnose/beperking zijn wij niet de juiste plek:

Antisociale persoonlijkheidsstoornis, matige tot ernstige verstandelijke beperking, grensoverschrijdend seksueel gedrag, ernstige gedragsproblemen, ernstige fysieke beperkingen (kantine is op de 1e verdieping; er is geen lift aanwezig).

Openingstijden / dagen

Maandag

09.00 – 16.00 uur

Dinsdag

gesloten

Woensdag

14.30 – 18.00 uur

Donderdag*

09.00 – 16.00 uur

Vrijdag

gesloten

Zaterdag (de even weken)

9.30  – 16.00 uur

Zondag

gesloten

* ) bij voldoende aanmeldingen

Activiteiten

De meeste activiteiten komen iedere dag in een vaste volgorde terug. Dit geeft duidelijkheid en structuur. Er wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren.

Voorbeelden van activiteiten:

  • Voeren van de dieren (kalfjes, paarden, kippen, konijnen, schapen, geit en poezen)
  • Paarden verzorgen, borstelen en rijden
  • Onderhoud aan erf, gebouwen en machines
  • Werken in een eigen moestuintje (zaaien, wieden, oogsten)
  • Skelteren, trampoline springen, hutten bouwen en varen
  • Timmeren en andere creatieve werkstukken


De pauzes worden gehouden op vaste tijden in de kantine op de 1e verdieping van de stal, met uitzicht op de koeien. Er is geen lift aanwezig.

Werkwijze

Op de zorgboerderij wordt gewerkt met een persoonlijk begeleidingsplan voor iedere deelnemer. Dit betekent dat de activiteiten, de manier van begeleiden en de doelen van te voren afgestemd worden met de deelnemer en zijn ouders/ verzorgers.

De dagplanning wordt geschreven op een whiteboard, ondersteund met pictogrammen. Minimaal eenmaal per jaar wordt de zorg geëvalueerd.

De methode ‘Geef me de 5’ wordt gebruikt ter ondersteuning om de dag en de activiteiten zoveel mogelijk te structureren. Tevens wordt er gebruik gemaakt van pictogrammen. Op verschillende plekken op de boerderij hangen werkkaarten met pictogrammen, zodat de deelnemers zelfstandig de dieren kunnen verzorgen. Veel van onze deelnemers zijn beelddenkers.