Visie

Ieder doet wat hij kan en wordt hierin uitgedaagd. De talenten die iemand gekregen heeft staan centraal. Samen bespreken we wat jij wil bereiken.

Doelgroep

We richten ons met name op jongeren met psychische problematiek of een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme, AD(H)D, angststoornis, hechting en trauma. Met deze problematiek hebben we veel ervaring, mede door de onveilig gehechte pleegkinderen die in ons gezin gewoond hebben.

De leeftijd van onze deelnemers varieert van ongeveer 10 tot 18 jaar.

Wij zijn bekend met jongeren die nog maar voor een deel of helemaal niet meer naar school gaan. Voor deze groep zoeken wij naar andere vormen van leren, zowel in theorie als praktijk. In overleg met alle betrokkenen maken we een plan van aanpak.

De groep bestaat uit niet meer dan 8 deelnemers. De begeleiding varieert van 3-4 deelnemers per begeleider. Individuele begeleiding is ook mogelijk.

Andere dagen en tijden en specifieke hulpvragen zijn bespreekbaar.

Contra-indicaties

Voor de volgende diagnoses/beperkingen zijn wij niet de juiste plek:

Antisociale persoonlijkheidsstoornis, matige tot ernstige verstandelijke beperking (niveau praktijkonderwijs is de ondergrens), grensoverschrijdend seksueel gedrag, ernstige gedragsproblemen of ernstige fysieke beperkingen (de kantine is op de 1e verdieping).

Openingstijden / dagen

Maandag

09.00 – 16.00 uur

Dinsdag

09.00 – 16.00 uur

Woensdag

gesloten

Donderdag

09.00 – 16.00 uur

Vrijdag

gesloten

Zaterdag (de even weken)

9.00  – 16.00 uur

Zondag

gesloten

Activiteiten

De meeste activiteiten komen iedere dag in een vaste volgorde terug. Dit geeft duidelijkheid en structuur. Er wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren.

Voorbeelden van activiteiten:

  • Voeren van de dieren (kalfjes, paarden, kippen, konijnen, schapen, geit en poezen)
  • Paarden verzorgen, borstelen en rijden
  • Onderhoud aan erf, gebouwen en machines
  • Werken in een eigen moestuintje (zaaien, wieden, oogsten)
  • Skelteren, trampoline springen, hutten bouwen en varen
  • Timmeren en andere creatieve werkstukken


De pauzes worden gehouden op vaste tijden in de kantine in de stal, met uitzicht op de koeien. Er is geen lift aanwezig.

Werkwijze

Op de zorgboerderij wordt gewerkt met een persoonlijk begeleidingsplan voor iedere deelnemer. Dit betekent dat de activiteiten, de manier van begeleiden en de doelen van te voren afgestemd worden met de deelnemer en zijn ouders/verzorgers.

De dagplanning wordt geschreven op een whiteboard, ondersteund met pictogrammen. Minimaal eenmaal per jaar wordt de zorg geëvalueerd.

De methode ‘Geef me de 5’ wordt gebruikt ter ondersteuning om de dag en de activiteiten zoveel mogelijk te structureren. Als ondersteuning gebruiken we pictogrammen. Op verschillende plekken op de boerderij hangen werkkaarten, zodat de deelnemers zelfstandig de dieren kunnen verzorgen.