Het melkveebedrijf

Al generaties lang is het melkveebedrijf in het bezit van de familie Graveland. In 1993 is vanwege de ruilverkaveling het bedrijf verplaatst naar de huidige locatie op de Hogebrug. Sinds 2010 staat de kringloopgedachte centraal in de bedrijfsvoering. Dit houdt in dat het welzijn van de koeien en een gezonde bodem voorop staan. Een maximale melkproductie is daaraan ondergeschikt. Als gevolg hiervan zijn de koeien gezonder, worden ouder en krijgen hun kalf bijna altijd zonder hulp van de boer. De koeien en kalfjes lopen zo lang en zoveel mogelijk buiten (meestal meer dan 200 dagen per jaar).

Op het bedrijf wordt aan weidevogelbescherming gedaan en worden de slootkanten later gemaaid, zodat kuikens hierin kunnen schuilen en bijzondere plantensoorten een kans krijgen. De zonnepanelen op het dak van de stal maken het bedrijf zelfvoorzienend op het gebied van elektriciteitsverbruik.

Het melkveebedrijf heeft 60 melkkoeien en ongeveer 25 jongere dieren. De ruim 26 ha. grasland wordt volledig gebruikt voor beweiding en graswinning.

Onlangs is een bagger pomp aangeschaft met subsidie van Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Er is een contract afgesloten voor ecologische slootschoning.

Sinds het voorjaar van 2022 zijn wij in omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering.