Kwaliteit

Ieder jaar worden de begeleiders van de zorgboerderij bijgeschoold in BHV, EHBO en doelgroepgerichte bijscholing (autisme, psychische stoornissen).

Veiligheid

Veiligheid staat voorop! Duidelijke instructie en intensieve begeleiding zorgen ervoor dat gevaarlijke situaties zo veel mogelijk voorkomen worden. Tijdens het werk buiten en bij de dieren dragen de deelnemers een overall en laarzen met stalen neuzen voor de veiligheid. Tijdens het paardrijden is een cap (helm) verplicht. Dit alles is op de zorgboerderij aanwezig.

Keurmerken

Conny is geregistreerd als Jeugd- en gezinsprofessional in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Daarnaast heeft de grazige weiden de volgende keurmerken:

Kwaliteit laat je zien is een landelijk keurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg. Met dit keurmerk voldoet onze zorgboerderij sinds 2013 aan:

  • kwaliteitswet zorginstellingen
  • ARBO-wet
  • wet klachtenrecht
  • wet bescherming persoonsgegevens
  • wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen.


Keurmerk Zoönosen
van de Gezondheidsdient voor Dieren geeft aan dat een bedrijf maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken. Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Ieder jaar wordt onze zorgboerderij (sinds 2013) opnieuw getoetst door een dierenarts.

Erkend leerbedrijf Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Wij begeleiden stagiaires van verschillende zorgopleidingen.

Samenwerkingspartners

De grazige weiden is lid van:

Coöperatie Zorg Ondersteunend Nederland biedt een platform waar zorgondernemers kunnen sparren, elkaar versterken en aanvullen en biedt een dienstenpakket om de zorgondernemers te ondersteunen. De zorgondernemers/leden doen de gezamenlijke zorginkoop via deze coöperatie. 

Kijk op www.zorgondersteunend.nl voor meer informatie.

Stichting Zorgboerderijen West Utrecht bestaat uit tien groene zorgondernemers, ieder met een zelfstandig bedrijf en een eigen bedrijfsvoering. Via deze stichting werken we actief samen om  een goede  kwaliteit en diversiteit aan groene zorg te leveren én de kwaliteit hiervan te waarborgen. Deze zorgondernemers zijn gevestigd in West-Utrecht (De Ronde Venen, Montfoort, Nieuwkoop , Oudewater, Stichtse Vecht, Vlist en Woerden).

Kijk op www.zorgboerderijenwestutrecht.nl voor meer informatie.

Stichting Zorgboerderijen Utrecht. Een vereniging waar 20 zorgboerderijen, gevestigd in de provincie Utrecht, deel van uitmaken. Kwaliteit is een belangrijk item. Alle aangesloten zorgboerderijen hebben het keurmerk Kwaliteit laat je zien van de Federatie Landbouw en Zorg. Via de vereniging worden ervaringen en kennis uitgewisseld, onder meer door intervisiegroepen en thema-avonden.

Kijk voor meer informatie op  www.zorgboerderijenutrecht.nl

Klachtenreglement

Klik hier voor ons klachtenreglement